Styremøtereferat 20/11-15 på Wist Sandmoen kl.17:30.

Møtt: Bjørn, Kjell, Harald og Ketil.
Forfall: Ingar og Knut

Sak 26/15 Referat saker
Ti 17/11-15 Bjørn og Ingar var innleid ang Selburuta var 90 år til Nettbuss. Bjørn kjørte veteranbuss og Ingar holdte foredrag.
Søknad ang fritak på bompenger til Trøndelag Bomveiselskap fikk vi avslag på.
Ny hjemmeside: Lar vente på seg.

Sak 27/15 Foreningens økonomi
Overskudd på kr. 38386,53 og egenkapital på kr. 74917,86 pr 19/11-15.

Sak 28/15 Status på bussene
Tre busser på vinterlagring i Meråker.
NSB-vogna har dårlig startmotor.
Fjerdingen-Daf-en bruker olje. (Sliten motor.)
HOB-36: Ene vinduet i døra skal skiftes og piggdekk settes på framhjulene (den har piggfrie vinterhjul på bakhjulene, deretter skal den på EU-kontroll.

Sak 29/15 Eventuelt
Siste Nerskogruta er lagt ut for salg på finn.no av den nye eieren.
Foreningens økonomi tilsier at vi ikke kan kjøpe den.

Om forfatter

Relaterte artikler