Referat fra årsmøte 2016

Sted: Wist last & buss Sandmoen Heimdal
Tid: Torsdag 03. Mars 2016 kl. 18.30
13 medlemmer, deriblant hovedstyrets leder Kåre Karlsen, og i tillegg Ola A Rangsæter fra hovedstyret i RHF møtte.

Dagsorden:

1.Åpning.
Bjørn Stav ønsket velkommen.
Møtet begynte med ett minutts stillhet til minne om medlem Torleif Lilledal, som gikk bort i januar.

2.Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
Bjørn Stav valgt som møteleder. Ingar Lien valgt som referent. Lars Fossum og Anders Næve underskriver protokollen.

3.Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen godkjent uten bemerkninger.

4.Årsmelding.
En feil, U-75110 er Volvo B58, ikke B10M. Endres før referatet underskrives.
Årsmelding godkjent, enstemmig.

5.Årsregnskap.
Revidert regnskap lagt frem med overskudd på kr. 39 785,72. Foreningens egenkapital pr. 31.12.2015 er kr. 76 317,05. Revisjonsberetningen referert.
Det nye styret må sjekke regler om momsplikt.
Regnskap og revisjonsberetning godkjent, enstemmig.

6.Vedtektsendringer.
Ingen.

7.Innkomne forslag.
Forslag fra Bjørn Stav lagt frem:
«Valgkomiteen i RHF Trøndelag legger frem sitt forslag til tillitsvalgte senest en uke før årsmøte på foreningens hjemmeside.»

Etter debatt ble forslaget endret til:
«Valgkomiteen i RHF Trøndelag legger frem sitt forslag til tillitsvalgte som vedlegg til årsmøteinnkallingen.»

Forslaget vedtatt mot en stemme, Harald Sverre Nilssen.

8.Valg.
Valgkomiteens innstilling:

Leder: Jan Owesen, ny 2 år
Kasserer: Harald Sverre Nilssen, ikke på valg
Sekretær: Steinar Jørstad, ny 2 år
Styremedlem: Knut Grande, ikke på valg
Styremedlem: Ketil Stav, gjenvalg 2 år
Varamedlem: Kjell Kyllo, ikke på valg

Revisor: Per Skjærvik, ny 1 år

Valgkomite: Sten Skogland, Rolf Røstad og Lars Fossum, alle gjenvalgt for 1 år

Den nye styrelederen, Jan Owesen, takket for tilliten.

Årsmøtet slutt kl 19.35.

Etter årsmøtet var det åpen post der Kåre Karlsen og Ola A Rangsæter orienterte om nytt fra hovedstyret.
Det ble også en diskusjon om eierskapet til veteranbussene.

Bjørn Stav, møteleder                    Lars Fossum                        Anders Næve

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Om forfatter

Relaterte artikler