Styremøte mandag 29.august 2016 kl. 18.00 hjemme hos Steinar Jørstad, Ranheim.

Tilstede: Harald S. Nilssen, Ketil Stav, Knut Grande, Kjell Kyllo og Steinar Jørstad.
Leder i RHF Norge, Kåre Karlsen deltok grunnet leder Jan Owesens avgang.

Referat styremøte 11.april 2016. Ingen merknader.

SAK 19/16: RHF TRØNDELAG UTEN LEDER:

Leder Jan Owesen trakk seg som leder av foreningen 21. august med øyeblikkelig virkning på grunn av det han oppfattet som usaklig kritikk av hans lederstil.

Skal vi drive videre uten leder eller skal vi velge ny leder?

Kåre ba om at styret driver foreningen videre fram til årsmøtet på nyåret 2017. Styret kan velge en fungerende leder fram til årsmøtet. Han ba om at vi legger saken bak oss og ser framover og samarbeider

Harald Sverre ønsker i utgangspunktet ikke å ha ansvaret med å lede foreningen da han har alt for mye å gjøre i jobbsammenheng samt at han holder på å ta fagbrev.

Kjell syntes at det var trist at Jan ikke fikk tid til å komme seg inn i jobben som leder. De som har kritisert mest bør gå i seg selv og ikke være så hard mot den som skal lede.

Sekretær tar på seg oppgaven med å være kontaktperson og styret arbeider sammen fram mot årsmøtet med Harald som fungerende leder

SAK 20/16: STATUS ØKONOMI:

Kasserer gjennomgikk foreningens økonomi.

Per dato har vi hatt en inntekt på kr 44315,58, regnskapet viser et lite underskudd på kr 3210,18.

Regnskapet ser bra ut i forhold til årstiden.

SAK 21/16: KJØREOPPDRAG:

Vi bør få til flere kjøreoppdrag men det er vanskelig da det er mange aktører i markedet. Kan prøve å selge oss til aktuelle kunder. Styret tenker på å sette ned en arrangementskomite som kan arrangere aktuelle turer i samarbeid med andre veteranforeninger (Thamshamnbanen, trikk og båt) Vi bør i utgangspunktet kjøre spesielle grupper som ønsker å kjøre bussene våre som et nostalgisk innslag.

Harald er kontaktet av Norsk Jernbaneklubb om å arrangere medlemstur i samarbeid med andre veteranklubber i regionen. Harald skal hente Krøderbanens Venner på Berkåk 1. oktober og kjøre dem ned til Løkken og han mener vi kan prøve å få til en felles tur da hvis Krøderbanens Venner stiller seg positivt til det.

Vi bør engasjere flere av medlemmene i foreningen slik at byrdene med å «finne opp» turer blir fordelt på flere enn bare styret.

Harald oppgraderer foreningens «flyers» slik at vi kan by oss fram til aktuelle kunder.

Foreningens hjemmesider er veldig bra, ifølge Kåre er den den beste hjemmesiden i RHF.

SAK 22/16: STATUS VOGNER:

Harald tar status med teknisk komite.

Knut hadde et uhell med NSB bussen på Granby Gård, liten skade under på høyre side.

Kåre skal sjekke med Helge Skjåk om dekk til Hogstadvogna.

SAK 23/16: LOKALISERING AV BUSSPARK / VINTERLAGRING AV BUSSER:

Har fått tilbud om å vinterlagre i det nedlagt potetpakkeri hos Klomstad/Gafset på Øysand for kr 3500 per buss. Harald tar kontakt for å høre om vi kan sette inn 5 busser og at vi kan komme inn å jobbe på bussene i løpet av vinteren.

Hogstadvogna skal til Kvikne, TOB 27 og HOB 36 skal lagres i garasje på Berkåk, CR skal stå der den står i Meråker.

SAK 24/16: EVENTUELT:

Harald tar et møte sammen med teknisk komite for å gå gjennom status busser og vinterlagring,

På neste styremøtet bør vi sette ned en arr.komite som kan komme med et forslag om en medlemstur til neste års treff i Voss.

Harald la fram et forslag til endring av foreningens vedtekt § 4d. Styret går gjennom vedtektene før neste årsmøte for å se på mulige forbedringer.

Møtet slutt kl. 20.30

 

Om forfatter

Relaterte artikler