RHF: Trøndelag avholder sitt årsmøte onsdag 28 februar 2018 kl. 18,30

Sted: Wist last/buss Sandmoen

N.B. Frist for saker til behandling på årsmøte er 31 januar.

Årsberetning blir lagt ut på vår hjemmeside senest 14 februar.

Vanlige årsmøtesaker.

 

Om forfatter

Relaterte artikler