Årsmøte onsdag 28.februar 2018 kl. 18.30, Møterom Wist Buss & Last, Sandmoen

TILSTEDE: 7+1 medlemmer.

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Vedtektsendringer
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Avslutning

Møtet satt kl.18:45

1.     ÅPNING:

Leder Bjørn Stav ønsket vel møtt til årsmøtet.
Merknader til innkalling og agenda: Ingen
Et min stillhet for to medlemmer som har gått bort.

2. KONSTITUERING:

Valg av møteleder:                Bjørn Stav
Valg av møtereferent:            Harald Sverre Nilssen
To til å signere referatet:        Lars Fossum og Knut Grande

3. BERETNING

Møteleder gjennomgikk beretningen.

Kommentarer til beretningen:
NSB-bussen er en Volvo B 58 og ikke en B 10 M.
Beretning ble enstemmig godkjent med ovennevnte merknad

  1. REGNSKAP:

Kasserer gjennomgikk regnskap for perioden.
Noen spørsmål og svar.
Revisor leste opp revisjonsberetningen.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. VEDTEKTSENDRINGER:

Ingen forslag.

  1. INNKOMNE FORSLAG:

Ingen forslag

7. VALG:

Årsmøtet fraviker vedtektene på hvor lenge leder og nestleder skal velges.
Leder: Rolf Ove Røstad     valgt for 1 år
Nestleder: Bjørn Stav         valgt for ½ år og Ketil Stav valgt for det neste ½ året
Sekretær: Knut Grande      valgt for 2 år
Kasserer: Harald Sverre Nilssen      ikke på valg
Styremedlem: Stein Nørkov             valgt for 2 år
Varamedlem: Raymond Harper       ikke på valg

Revisor: Ingar Lien valgt for 1 år
Valgkomite: Lars Fossum og Ingar Lien  Vara: Styret skaffer en.

SAK 8. AVSLUTNING:

Møteleder takket for pen behandling av årsmøtedeltagerne og overlot ordet til leder.

Møtet slutt kl. 21,25

Harald Sverre Nilssen
referent

Lars Fossum                                                                                                               Knut Grande

 

Bilde: Nyvalgt leder Rolf Ove Røstad (t.v.) og avtroppende leder/nyvalgt nestleder Bjørn Stav

Om forfatter

Relaterte artikler