Årsberetning for RHF/Trøndelag 2018.

Styret og andre tillitsverv i årsmøteperioden:
Leder Rolf Ove Røstad
Nestleder Bjørn Stav (2018) / Ketil Stav (2019)
Kasserer Harald Sverre Nilssen
Sekretær Knut Grande
Styremedlem Stein Nørkov
Varamedlem Raymond Harper

Revisor Ingar Lien

Valgkomite Ingar Lien, Lars Fossum. Vara: Bjørn Stav

Medlemmer: Antall medlemmer i avdelingen var pr. 31.12.2018 på 79 medlemmer.

Møter:
Det har i årsmøteperioden vært avholdt 4 styremøter.

Sosialt:
På veteranbusstreffet i fjor som var i Ulsteinvik deltok vi ikke med noen busser. (I år skal treffet avholdes i Hønefoss og busser for påmelding der er allerede avklart).
Ett medlemsmøte ble avholdt i høst (26/9-18), der Kåre Karlsen hadde foredrag og delte kunnskap samt viste bilder fra sitt rikholdige billedarkiv.

Status på bussene:
D-25736 Hokstadvogna Volvo B 615-97 Knutsen 1962
Står vinterlagret på Kvikne. Den er i bra stand.

U-75042 Klæburuten Scania B 76 Berg 1968
Bussen står vinterlagret i carport på Øysand. Den er i brukbar stand, men den har en del småfeil.

U-75176 Melkruta DAF A 1600 DF Berg 1969
Bussen står parkert på saga i Malvik. Den er avskiltet, men i brukbar stand.

U-75110 NSB Volvo B 58 1970
Står vinterlagret på Øysand. Frontrutene er tatt ut. Må reparere rust i vindusramme til frontruter. Er ellers i grei stand

VD-22274 TBR Scania CR 110 1971
Står lagret i garasje i Meråker. Bussen er avskiltet. Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakkering.

XD-12704 Fylkesbussen Volvo B 57 Berg 1972
Står vinterlagret hos Wist på Sandmoen. Bussen er i bra stand, men har meget dårlig lakk. Har skade på venstre side etter at noen har rygget av speilet når bussen har stått parkert.

VD-55511 TOB 27 Scania B 110 Vest 1973
Står parkert i garasje på Berkåk. Bussen er i bra stand, men dessverre er det flere av side rutene punktert som må skiftes.

XD-30047 Fjerdingen DAF Berg 1974
Står vinterlagret i Meråker. Bussen er i bra stand, men motor og kompressor er utslitt å bør skiftes så snart som mulig.

VE-20669 HOB 36 Volvo B 10 M Vest 1980
Står lagret i garasje på Berkåk. Bussen har noen mangler etter siste PKK både teknisk og på karosseri. Ellers ok tilstand.

VE-81716 Fosenbuss Volvo B 10 M 1991
Bussen står lagret på Ørlandet. Men er kjørbar og det mangler en del instrument på dashbordet. Innvendig er den ganske bra. Utvendig er lakken noe slitt og den har et par pungterte ruter.

Aktiviteter:
Hvis vi oppsummerer året 2018 må vi ha lov å si at det har vært ett år på det jevne, det har vært greit med kjøreoppdrag som igjen har gitt oss litt penger i kassen, men med store utgifter på forsikring og nødvendig vedlikehold er det et år vi har måtte brukt en del av våre oppsparte midler.
Når det gjelder vedlikehold (dugnad) på bussene har det vert gjennomført 3 dugnader på Wist Sandmoen, det ble prioritert og få rengjort bussene som skal brukes til kjøring innvendig, samt nødvendig førstehjelp på de som trenger det.
NSB bussen fikk demontert og reparert dieseltanken som hadde rustet, rep av tankmåler og oljelekkasjer fra motoren.
Det ble også oppdaget noe rust rundt vinduene på NSB bussen. Vinduene ble da plukket ut når bussen ble kjørt på Øysand, der venter vi nå på og få fjernet rust og sveiset inn deler av vindusrammen på den slik at den blir klar for neste sesong.
Klæbu bussen ble smurt og fikk ordnet nye kabler i batterikassen samt vindusspyleren.
Vi var også tilstede på noen arrangementer sist sommer: Hokstadvogna ble utstilt på Nasjonal Motor Dag på City Cyd. Klæbubussen ble utstilt og deltok i Thamsløpet. Melkeruta ble kjørt til Fosen kaia for utstilling på Kulturminnedagen.
Dessverre deltok ingen av våre busser på Veteranbusstreffet i Ulsteinvik.

Vi sliter fortsatt med et fast tilholdssted så at vi får bruke Wist sine lokaler til dugnader er kjærkomment for oss.
Støtte:
Takk til Wist last & buss v/Torgeir Asphaug og Nettbuss

Trondheim 22 februar 2019

Styret

 

 

Om forfatter

Relaterte artikler