U-75110 Volvo B58 VBK 1970 Denne bussen gikk for NSB Biltrafikk Trondheim og ble etter anskaffelsen satt inn på ruta Trondheim – Hommelvik. Den gikk det meste av tiden i lokalruter i Trondheimsområdet, men avsluttet sin aktive karriere som skolebuss i Selbu. Bussen ble tatt ut av trafikk i 1992 og ble tatt vare på med tanke på bevaring. Den sto lagret hos NSB Biltrafikk/Nettbuss Trøndelag til sommeren 2008. Da ble den sendt til Estland for oppussing for Nettbuss Trøndelags regning. Våren 2009 kom den tilbake og bare noen dager senere var den med på landstreffet i Bergen.

U-75110 Volvo B58 VBK 1970
Denne bussen gikk for NSB Biltrafikk Trondheim og ble etter anskaffelsen satt inn på ruta Trondheim – Hommelvik. Den gikk det meste av tiden i lokalruter i Trondheimsområdet, men avsluttet sin aktive karriere som skolebuss i Selbu. Bussen ble tatt ut av trafikk i 1992 og ble tatt vare på med tanke på bevaring. Den sto lagret hos NSB Biltrafikk/Nettbuss Trøndelag til sommeren 2008. Da ble den sendt til Estland for oppussing for Nettbuss Trøndelags regning. Våren 2009 kom den tilbake og bare noen dager senere var den med på landstreffet i Bergen.

 

XD12704 Volvo B57 Berg 1972 Denne bussen gikk som rutebuss for Fylkesbilene i Nord-Trøndelag og ble etter at den opp- nådde ”pensjonsalder” tatt vare på av RHF. Bussen er i original stand og representerer trøndersk busshistorie på flere plan – den er bygget hos Bjarne Berg karosserifabrikk på Byneset utenfor Trondheim – og den har gått som rutebuss i Nord-Trøndelag.

XD12704 Volvo B57 Berg 1972 Denne bussen gikk som rutebuss for Fylkesbilene i Nord-Trøndelag og ble etter at den opp- nådde ”pensjonsalder” tatt vare på av RHF. Bussen er i original stand og representerer trøndersk busshistorie på flere plan – den er bygget hos Bjarne Berg karosserifabrikk på Byneset utenfor Trondheim – og den har gått som rutebuss i Nord-Trøndelag.

 

XD30047 DAF SB1600DT Berg 1974 / Interiør Denne bussen ble kjøpt ny av Fjerdingen Busstrafikk i Stjørdal og ble brukt både som skolebuss og turbuss. Fjerdingen solgte bussen til Atnedahls Busser i Meråker. Senere har den lavd en omflakkende tilværelse hos Einar Hansen i Slangsvoll, Martin Haugsæter i Skien og Jø-Tek AS før Kjell Fjerdingen kjøpte bussen tilbake i 2010. Den er nå oppusset og i meget god stand. Originalinteriøret er intakt og bussen brukes en del av RHF Trøndelag på diverse kjøreoppdrag.

XD30047 DAF SB1600DT Berg 1974 / Interiør
Denne bussen ble kjøpt ny av Fjerdingen Busstrafikk i Stjørdal og ble brukt både som skolebuss og turbuss. Fjerdingen solgte bussen til Atnedahls Busser i Meråker. Senere har den lavd en omflakkende tilværelse hos Einar Hansen i Slangsvoll, Martin Haugsæter i Skien og Jø-Tek AS før Kjell Fjerdingen kjøpte bussen tilbake i 2010. Den er nå oppusset og i meget god stand. Originalinteriøret er intakt og bussen brukes en del av RHF Trøndelag på diverse kjøreoppdrag.

 

VD55111 Scania B110-63 Vest type 3 1973 Bussen ble kjøpt av Trondheim Orkladal Bilruter med internnr. 27. Den ble senere med inn i Hemne Orkladal Bilruter da TOB fusjonerte med Hemne og Vinje Billag. Bussen eies av HOB veteranklubb, men brukes en del av RHF Trøndelag på kjøreoppdrag. (bilde)

VD55111 Scania B110-63 Vest type 3 1973 Bussen ble kjøpt av Trondheim Orkladal Bilruter med internnr. 27. Den ble senere med inn i Hemne Orkladal Bilruter da TOB fusjonerte med Hemne og Vinje Billag. Bussen eies av HOB veteranklubb, men brukes en del av RHF Trøndelag på kjøreoppdrag. (bilde)

 

U-75042 Scania Vabis B76-63V Berg 1967 Denne bussen var en av Klæburutens første flybusser og gikk i trafikk mellom Trondheim og Værnes. Etter endt tjeneste der var den bl.a. brukt som racingbuss før Klæburuten kjøpte den tilbake og restaurerte den med hjelp av RHF Trøndelag. Bussen ble da lakkert i Klæburutens gamle fargeskjema. Bussen ble med over til Nettbuss Trøndelag da Klæburuten ble oppkjøpt. Den disponeres nå av RHF Trøndelag.

U-75042 Scania Vabis B76-63V Berg 1967
Denne bussen var en av Klæburutens første flybusser og gikk i trafikk mellom Trondheim og Værnes. Etter endt tjeneste der var den bl.a. brukt som racingbuss før Klæburuten kjøpte den tilbake og restaurerte den med hjelp av RHF Trøndelag. Bussen ble da lakkert i Klæburutens gamle fargeskjema. Bussen ble med over til Nettbuss Trøndelag da Klæburuten ble oppkjøpt. Den disponeres nå av RHF Trøndelag.

 

U-75176 DAF A1600DF Berg 1969 Melkeruta er en kombinert buss/lastebil som var vanlig på Trønderske veier for en del år siden. Denne har åpent lasteplan og ble brukt som melkerute på Fosen, men kunne i tillegg ta med noen passasjerer. Den tilhørte Fosen Trafikklag og er bevart i original stand.

U-75176 DAF A1600DF Berg 1969
Melkeruta er en kombinert buss/lastebil som var vanlig på Trønderske veier for en del år siden. Denne har åpent lasteplan og ble brukt som melkerute på Fosen, men kunne i tillegg ta med noen passasjerer. Den tilhørte Fosen Trafikklag og er bevart i original stand.

VE20669 Volvo B10M Vest 1980, HOB36. Bussen ble levert ny til Hemne Orkladal Billag i 1980, og ble satt inn som postbuss/rutebuss mellom Kyrksæterøra og Trondheim. Da Postverket overtok postkjøringen med egne biler på 90-tallet, ble bussen brukt på lokalruter i Hemne. I 2004 ble den tatt ut av trafikk og satt til side for bevaring. Tidligere HOB-sjåfører har holdt bussen i stand inntil RHF Trøndelag overtok den i 2014.

VE20669 Volvo B10M Vest 1980, HOB36. Bussen ble levert ny til Hemne Orkladal Billag i 1980, og ble satt inn som postbuss/rutebuss mellom Kyrksæterøra og Trondheim. Da Postverket overtok postkjøringen med egne biler på 90-tallet, ble bussen brukt på lokalruter i Hemne. I 2004 ble den tatt ut av trafikk og satt til side for bevaring. Tidligere HOB-sjåfører har holdt bussen i stand inntil RHF Trøndelag overtok den i 2014.

 

 

 

Andre veteraner i Trøndelag: (innhold kommer senere)