Alle medlemmer i RHF avd. Trøndelag inviteres til årsmøte

Sted: Wist last & buss Sandmoen Heimdal

Tid: Torsdag 14 Mars 2019 kl. 18.00

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
4. Årsmelding.
5. Årsregnskap.
6. Innkomne forslag.
7. Valg.

Etter årsmøte fortsetter vi med et medlemsmøte.

Vel møtt
Styret

Om forfatter

Relaterte artikler