RHF avd. Trøndelags årsmøte onsdag 18 mars 2020 ble utsatt.
Nytt tidspunkt blir kunngjort senere.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkallingen.
  3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
  4. Årsmelding.
  5. Årsregnskap.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg.

Dokumentene til årsmøtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Etter årsmøte fortsetter vi med et medlemsmøte.

Vel møtt
Styret

Om forfatter

Relaterte artikler