‘Årsmøte 2020

Årsmøtet i RHF Trøndelag, som skulle holdes  onsdag 18 mars ble vedtatt utsatt. Ny dato kunngjøres senere.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Årsmelding.
5. Årsregnskap.
6. Innkomne forslag.

 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING §10:

     OPPLØSNING.
     10a. Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp               med innkalling til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

     Tidligere 10a blir 10b.
     Ved avvikling av lokalavdelingen skal fordeling av eiendeler avgjøres av et ekstraordinært årsmøte i lokalavdelingen.

7. Valg.

Etter årsmøte fortsetter vi med et medlemsmøte.

Vel møtt
Styret

Årsberetning for RHF/Trøndelag 2019

Styret og andre tillitsverv i årsmøteperioden:
Leder Rolf Ove Røstad
Nestleder Ketil Stav
Kasserer Harald Sverre Nilssen
Sekretær Knut Grande
Styremedlem Stein Nørkov
Varamedlem Bjørn Braa

Revisor Ingar Lien

Valgkomite Lars Fossum Bjørn Stav Vara Ingar Lien

Medlemmer: Antall medlemmer i avdelingen var pr. 31.12.2019 på 77 medlemmer (79 medlemmer pr 31.12.2018).
Møter:
Det har i årsmøteperioden vært avholdt to styremøter og et medlemsmøte. Tema for medlemsmøtet var Veteranbusstreffet på Oppdal i 2020.
Styret har elles hatt kontakt pr telefon og e-post.

Sosialt:
Veteranbuss treffet i 2019 var i Hønefoss, der stilte avdelingen med 2 busser, Hokstadvogna D-25736
og Fylkesbilen XD 12704.
Det var forsøkt med medlemstur til Ellingsøya utenfor Ålesund den 07.09.-08.09.2019 for å besøke RHF/Sunnmøre. Dette ble avlyst da det ikke var mange nok påmeldte.

Status på bussene:
D-25736 Hokstadvogna Volvo B 615-97 Knutsen 1962

Står vinterlagret på Kvikne er i bra stand. Begynner og få en del rust innvendig i bakre bagasjerom, plater må byttes ut.

U-75042 Klæburuten Scania B 76 Berg 1968

 

Bussen står vinterlagret i carport på Øysand, den er i brukbar stand, men den har en del småfeil.

 

U-75176 Melkruta DAF A 1600 DF Berg 1969

 

Bussen står parkert på saga i Malvik og den er avskiltet, men i brukbar stand. 

 

U-75110 NSB Volvo B 58 VBK 1970

Står vinterlagret i Meråker Bussen er i bra stand, har fått reparert rust i fronten og montert nye lister til frontvindu

VD 22274 TBR Scania CR 110 1971

Står lagret i garasje i Meråker, den er avskiltet. Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakkering. æ

XD 12704 Fylkesbussen Volvo B 57 Berg 1972

Står vinterlagret på Øysand, bussen er i bra stand, men har dårlig lakk. Har stor skade på høyre side bak etter at den ble på rygget på Sandmoen

VD 55511 TOB 27 Scania B 110 Vest 1973

Står parkert i garasje på Berkåk, bussen er I bra stand, men dessverre er det flere sideruter punktert som må skiftes. Mangler PKK.

XD 30047 Fjerdingen DAF Berg 1974

Står vinterlagret i Meråker, bussen er i bra stand, men motor og kompressor er utslitt å bør skiftes.

VE 20669 HOB 36 Volvo B 10 M Vest 1980

Står parkert i garasje på Berkåk, bussen har noen mangler etter siste PKK, både teknisk og på karosseri, men ellers ok tilstand. 

VE 81716 Fosenbussen Volvo B 10 M Berg 1991

Bussen er kjørt til Trondheim og står parkert på Sandmoen er kjørbar og den er komplettert med nye instrumenter. Innvendig er den ganske bra. Utvendig er lakken noe slitt og den har en del pungterte ruter.

 

Aktiviteter:
Hvis vi oppsummerer året 2019 må vi ha lov å si at det har vært ett år på det jevne, det har vært greit med kjøreoppdrag som igjen har gitt oss noe penger i kassen.
I vinter hadde vi dessverre innbrudd i 2 av våre busser på Øysand, NSB bussen og Fylkesbilen. Det ble gjort en del skader samt at vi ble frastjålet verktøy og utstyr som var lagret i bussene.
Forsikringen dekket tapet og vi gjorde reparasjonene selv på dugnad.
Fylkesbussen hadde blitt på rygget på sandmoen på forsommeren og fikk revet av et speil samt karosseriskade som nå er reparert.
Fylkesbussen ble også på rygget på Sandmoen under lagring der senere på sommeren. Der er det store ødeleggelser på bakre del ved bakdør og bak part, den er ikke reparert enda da det er behov for innendørs plass og en god del dugnadsinnsats for å få i orden.
Når det gjelder vedlikehold (dugnad) på bussene har det blitt gjennomført 3 dugnader på Wist Sandmoen, det ble prioritert og få rengjort bussene som skal brukes til kjøreoppdrag samt klargjøring av busser til veteranbusstreffet/landsmøtet, samt nødvendig førstehjelp på de som trenger det.
NSB bussen har ved god hjelp fra Team Verkstedsenter fått sveiset inn nye plater i front montert frontrutene og nye lister.
Vi deltok med 2 busser på Hønefoss, Hokstad vogna og Fylkesbilen.

Vi sliter fortsatt med et fast tilholdssted. Derfor er det kjærkommet at vi får bruke Wist sine lokaler til dugnader.

Støtte:
Takk til Wist Last & Buss, Vy og Team Verkstedsenter for hjelp til lagring av busser, bruk av verksted lokaler til dugnader samt støtte til reparasjon av NSB Bussen.

Trondheim 04 mars 2020
Styret

 

Regnskap for 2019

Resultat pr 31/12-2019

Utgifter                                                                                        Inntekter

Utgifter – kjøreoppdrag                        0,00                           Kjøreinntekter                          26500,00
Drivstoff + ferje                             17865,72                            Innskuddsrenter                            129,00
Olje/deler/rekvisita                       1800,00                           Kontingentrefusjon                     8775,00
Bompenger                                       2674,00                           Ruteplakater Boreal                  13560,00
Vedlikehold                                       5515,00                           Grasrotandelen                             2151,60
EU-kontroll                                      2025,00                           Dugnad Vy                                 10000,00
Forsikring                                        21766,00                          Gjensidige forsikring                23959,00
Restaurering                                       257,00                          Kundeutbytte Gjensidige             1578,00
Vinterlagring                                   4063,00                           HOB veteranbuss klubb             11137,60
Verktøy/Utstyr                               16101,00                           Div. innt.                                               1,00
Dugnad utg                                         265,10
Kostgodgjørelse                                     0,00
Container`n Malvik                              0,00
Møter / Utflukter                             1248,41
Vipps kostnader                                   113,77
Bankkostnader                                   282,00
Postboksleie                                       1185,00
Porto                                                        32,00
Oppmerksomhet                                      0,00
Hjemmesida                                       2662,50
Reklame -utg.                                           0,00
Adm. utg.                                                   0,00
Div. utg.                                                      0,00

Sum alle utgifter                               77855,50                          Sum alle inntekter                    97791,20
Overskudd                                          19935,70

SUM                                                     97791,20                         SUM                                             97791,20

 

Balanse pr 31/12 -2019

Aktiva                                                                                             Passiva

Kasse                                                        127,00                         Kreditorer                                                      0,00
Bank 4218.06.05228                        12939,13                         Egen kapital pr 01/01 43884,43
Bank 4202.37.18361                        50754,00                         Overskudd pr 31/12      19935,70
Debitorer                                                     0,00                         Egen kapital pr 31/12                          63820,13

SUM                                                     63820,13                         SUM                                                        63820,13

Om forfatter

Relaterte artikler