Historikk

Om Rutebil Historisk Forening Trøndelag

RHF er en ideell og uavhengig forening. Siden starten i 1983 har foreningen arbeidet aktivt for å samle alle med interesse for rutebilhistorien i Norge.
Vår virksomhet spenner over mange felt, restaurering av busser, registrering og nedtegning av historien til de mange busselskap og karosseribyggere som har vært i Norge, samling av rekvisita og effekter fra bussnæringen og samling av fotografier og arkivmateriell.

I Norge har det eksistert over 1000 rutebilselskaper og nær 100 karosserifabrikker. De aller fleste av disse er i dag historie; vi arbeider for at disse skal få sin plass i historien.

Vi utgir bladet Rutebil fem ganger årlig, Norges eneste blad med bred dekning av rutebilen og dens historie. Medlemmer i RHF får bladet tilsendt.

Vi arrangerer Norges største veteranbusstreff hvert år i forbindelse med foreningens landsmøte i mai/juni. Mellom 50 og 100 busser deltar.

Vi arbeider aktivt for å sikre at bussens rolle i lokal- og samferdselshistorien blir husket, og vi arbeider for at de gamle bussene skal få status som teknisk kulturminne.

Trøndelagsavdelingen deltar hvert år med veteranbusser på treffet og veteranbusser fra Trøndelag har flere ganger blitt premiert på treffene. På landsmøtet kan alle medlemmer i RHF delta og RHF Trøndelag oppfordrer alle medlemmer til å delta på landsmøtet og landstreffet.

Historisk Forum er for dem som er spesielt interessert i forskning på detaljer om våre eldre busser og på den måten oppklare de mange små og store mysterier. Send en mail til redaksjonen om du ønsker å bli medlem i forumet.

Trøndelagsavdelingen har tatt vare på flere busser som har fortid i trønderske selskaper. Noen av dem er tatt vare på i original stand, noen er hentet inn som vrak og restaurert til original stand, mens noen venter på restaurering og reparasjoner. Har du interesse for veterankjøretøyer er det bare å møte opp på dugnadene og ta del i arbeidet med å få en gamling til å skinne igjen. Ta kontakt med noen i styret så får du vite mer om prosjektene og når/hvor vi holder på.

I tillegg til foreningens egne busser har også noen privatpersoner og busselskaper i Trøndelag tatt vare på veteranbusser og vi samarbeider også med disse.

RHF Trøndelag tar på seg kjøreoppdrag for privatpersoner, firma, lag og organisasjoner. Vi har ikke intensjoner om å konkurrere med etablerte turbilselskaper, men har du ønske om å transportere dine gjester eller ta med dine ansatte eller lagets medlemmer på tur, så stiller vi opp så langt vi har mulighet. Vi arrangerer også medlemsturer for våre egne medlemmer.