Årsmøte i RHF Trøndelag holdes på Sandmoen kro søndag 25. april kl. 13.oo.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallingen.
 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
 4. Årsmelding.
 5. Årsregnskap.
 6. Innkomne forslag – Vedtektsendring.
  Forslag til endring av paragraf 10:
  10a.
  Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp med innkalling til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.Tidligere paragraf 10a endres til 10b
 7. Valg.

Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte.

 

Vel møtt

Styret

 

Årsberetning for RHF/Trøndelag 2019

Styret og andre tillitsverv i årsmøteperioden:

Leder Rolf Ove Røstad
Nestleder Ketil Stav
Kasserer Harald Sverre Nilssen
Sekretær Knut Grande
Styremedlem Stein Nørkov
Varamedlem Bjørn Braa
   
Revisor Ingar Lien
Valgkomite Lars Fossum
Bjørn Stav
Vara Ingar Lien

 

Medlemmer:

Antall medlemmer i avdelingen var pr. 31.12.2019 77.
(79 medlemmer pr 31.12.2018).

Møter:

Det har i årsmøteperioden vært avholdt ett styremøte og ett medlemsmøte.
Tema for medlemsmøtet var Veteranbusstreffet på Oppdal i 2020.

Styret har elles hatt kontakt pr telefon og e-post.

Sosialt:

Veteranbuss treffet i 2019 var i Hønefoss, der stilte avdelingen med 2 busser, Hokstadvogna D-25736 og Fylkesbilen XD 12704.

Det var forsøkt med medlemstur til Ellingsøya utenfor Ålesund den 07.09.-08.09.2019 for å besøke RHF/Sunnmøre. Dette ble avlyst da det ikke var mange nok påmeldte.

Status på bussene:

D-25736 Hokstadvogna   Volvo B615-97 Knudsen 1962

Står vinterlagret på Kvikne er i bra stand. Begynner og få en del rust innvendig i bakre bagasjerom, plater må byttes ut

U-75042 Klæburuten   Scania Vabis B76 Berg 1968

Bussen står vinterlagret i carport på Øysand, den er i brukbar stand, men den har en del småfeil.

U-75176 Melkruta   DAF A1600 DF Berg 1969

Bussen står parkert på Ørlandet. Den ble reparert og EU-godkjent i 2020. Den er også omregistrert til bevaringsverdig kjøretøy. Den er i grei stand, trenger å bytte noe listverk innvendig, samt platten trenger nytt trevirke.

U-7511o NSB   Volvo B58 VBK 1970

Står vinterlagret i Meråker. Er nå i bra stand etter at rust rundt ble tatt, samt nye vinduspakninger til frontrute. Dieseltanken ble også demontert og sveiset.

VD22274  TBR   Scania CR110 1971

Står lagret i garasje i Meråker. Bussen er avskiltet. Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakkering.

XD12704 Fylkesbussen   Volvo B57 Berg 1972

Står vinterlagret på Øysand. Bussen er i bra teknisk stand, men har dårlig lakk. Har skade på høyre side bak etter at den er påkjørt under parkering og motpart er ikke funnet. Bakpart på bussen skal prioriteres reparert i år.

VD55511 TOB 27   Scania B110 Vest 1973

Står parkert i garasje på Berkåk. Bussen er i bra stand, men dessverre er det flere av siderutene som er punktert og må skiftes, samt at den trenger ny lakk.

XD30047 Fjerdingen   DAF SB1600Berg 1974

Står vinterlagret på Øysand i carport. Bussen er i bra stand, men motor og kompressor er utslitt og bør skiftes.

VE20669 HOB 36   Volvo B10M Vest 1980

Står lagret i garasje på Berkåk. Bussen har noen mangler etter siste PKK, både teknisk og på karosseri. Ellers OK tilstand.

VE81716 Fosenbuss   Volvo B10M Berg 1991

Bussen står lagret på Sandmoen. Den er kjørbar, men det mangler noen instrumenter på dashbordet. Innvendig er den ganske bra. Utvendig er lakken noe slitt og den har et par punkterte ruter.

Aktiviteter:

Nå når virksomheten i RHF  Trøndelag skal oppsummeres er det ikke vanskelig og finne dekkende ord for hvordan året har forløpt.

Året har vert krevende på alle områder og virksomheten vår har nesten vert satt på vent.

Landstreffet på Oppdal ble forståelig nok avlyst, kjøreoppdrag har vert helt fraværende. Løpende utgifter som forsikring og nødvendig vedlikehold så vi for oss måtte bli dekket av oppsparte midler, men vi ble reddet av en flink dugnadsgjeng som har satt opp rutetabeller for Boreal og vi fikk en  kjærkommen sum i coronastøtte for tapte inntekter for avlyst landstreff og kansellerte kjøreoppdrag vi skulle hatt.

Når det gjelder vedlikehold (dugnad) på bussene har det vert gjennomført en dugnad på Wist, det ble prioritert og få shinet opp NSB bussen som deltok i 17.mai-kortesjen i Trondheim

Ellers ble det jobbet en del for og få Melkeruta EU-godkjent og registrert, den er også nå vist hos biltilsynet og registrert som bevaringsverdig kjøretøy.

 

Vi sliter fortsatt med et fast tilholdssted så at vi får bruke Wist sine lokaler til dugnader er kjærkomment for oss.

Støtte:

Takk til Wist last & buss v/Arne Løvø og VY

 

Buvika 24 Mars 2021

Styret

 

 

Om forfatter

Relaterte artikler