Årsmøte i RHF Trøndelag holdes på Sandmoen kro søndag 25. april kl. 13.oo.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallingen.
 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive møtebok.
 4. Årsmelding.
 5. Årsregnskap.
 6. Innkomne forslag – Vedtektsendring.
  Forslag til endring av paragraf 10:
  10a.
  Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp med innkalling til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.Tidligere paragraf 10a endres til 10b
 7. Valg.

Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte.

 

Vel møtt

Styret

 

Årsberetning for RHF/Trøndelag 2019

Styret og andre tillitsverv i årsmøteperioden:

Leder Rolf Ove Røstad
Nestleder Ketil Stav
Kasserer Harald Sverre Nilssen
Sekretær Knut Grande
Styremedlem Stein Nørkov
Varamedlem Bjørn Braa
   
Revisor Ingar Lien
Valgkomite Lars Fossum
Bjørn Stav
Vara Ingar Lien

 

Medlemmer:

Antall medlemmer i avdelingen var pr. 31.12.2019 77.
(79 medlemmer pr 31.12.2018).

Møter:

Det har i årsmøteperioden vært avholdt ett styremøte og ett medlemsmøte.
Tema for medlemsmøtet var Veteranbusstreffet på Oppdal i 2020.

Styret har elles hatt kontakt pr telefon og e-post.

Sosialt:

Veteranbuss treffet i 2019 var i Hønefoss, der stilte avdelingen med 2 busser, Hokstadvogna D-25736 og Fylkesbilen XD 12704.

Det var forsøkt med medlemstur til Ellingsøya utenfor Ålesund den 07.09.-08.09.2019 for å besøke RHF/Sunnmøre. Dette ble avlyst da det ikke var mange nok påmeldte.

Status på bussene:

D-25736 Hokstadvogna   Volvo B615-97 Knudsen 1962

Står vinterlagret på Kvikne er i bra stand. Begynner og få en del rust innvendig i bakre bagasjerom, plater må byttes ut.

U-75042 Klæburuten   Scania Vabis B76 Berg 1968

Bussen står vinterlagret carport på Øysand, den er i brukbar stand, men denhar en del småfeil.

U-75176 Melkruta   DAF A1600 DF Berg 1969

Bussen står parkert på saga i Malvik og den er avskiltet, men i brukbar stand.

U-7511o NSB   Volvo B58 VBK 1970

Står vinterlagret i Meråker. Bussen er i bra stand, har fått reparert rust i fronten og montert nye lister til frontvindu

VD22274  TBR   Scania CR110 1971

Står vinterlagret i garasje i Meråker, den er avskiltet. Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakkering.

XD12704 Fylkesbussen   Volvo B57 Berg 1972

Står vinterlagret hos Wist på Sandmoen, bussen er i bra stand, men har meget dårlig lakk. Har stor skade på høyre side bak etter at den ble pårygget på Sandmoen

VD55511 TOB 27   Scania B110 Vest 1973

Står parkert i garasje på Berkåk, bussen er i bra stand, men dessverre er det flere sideruter punktert som må skiftes. Mangler PKK.

XD30047 Fjerdingen   DAF SB1600Berg 1974

Står vinterlagret i Meråker, bussen er i bra stand, men motor og kompressor er utslitt og bør skiftes.

VE20669 HOB 36   Volvo B10M Vest 1980

Står parkert i garasje på Berkåk, bussen har noen mangler etter siste PKK, både teknisk og på karosseri, men ellers ok tilstand.

VE81716 Fosenbuss   Volvo B10M Berg 1991

Bussen er kjørt til Trondheim og står parkert på Sandmoen er kjørbar, og den er komplettert med nye instrumenter. Innvendig er den ganske bra. Utvendig er lakken noe slitt og den har en del pungterte ruter.

Aktiviteter:

Hvis vi oppsummerer året 2019 må vi ha lov å si at det har vært ett år på det jevne, det har vært greit med kjøreoppdrag som igjen har gitt oss noe penger i kassen.

I vinter hadde vi dessverre innbrudd i 2 av våre busser på Øysand, NSB bussen og Fylkesbilen. Det ble gjort en del skader samt at vi ble frastjålet verktøy og utstyr som var lagret i bussene.

Forsikringen dekket tapet og vi gjorde reparasjonene selv på dugnad.

Fylkesbussen hadde blitt på rygget på sandmoen på forsommeren og fikk revet av et speil samt karosseriskade som nå er reparert.

Fylkesbussen ble også på rygget på Sandmoen under lagring der senere på sommeren. Der er det store ødeleggelser på bakre del ved bakdør og bak part, den er ikke reparert enda da det er behov for innendørs plass og en god del dugnadsinnsats for å få i orden.

Når det gjelder vedlikehold (dugnad) på bussene har det blitt gjennomført 3 dugnader på Wist Sandmoen, det ble prioritert og få rengjort bussene som skal brukes til kjøreoppdrag samt klargjøring av busser til veteranbusstreffet/landsmøtet, samt nødvendig førstehjelp på de som trenger det.

NSB bussen har ved god hjelp fra Team Verkstedsenter fått sveiset inn nye plater i front montert frontrutene og nye lister.

Vi deltok med 2 busser på Hønefoss, Hokstad vogna og Fylkesbilen.

Vi sliter fortsatt med et fast tilholdssted. Derfor er det kjærkommet at vi får bruke Wist sine lokaler til dugnader.

Støtte:

Takk til Wist Last & Buss, Vy og Team Verkstedsenter for hjelp til lagring av busser, bruk av verksted lokaler til dugnader samt støtte til reparasjon av NSB Bussen.

Trondheim 04 mars 2020

Styret

Regnskap for 2019

Resultat pr 31/12-2019
Utgifter Inntekter
Utgifter – kjøreoppdrag 0,00 Kjøreinntekter 26500,00
Drivstoff + ferje 17865,72 Innskuddsrenter 129,00
Olje/deler/rekvisita 1800,00 Kontingentrefusjon 8775,00
Bompenger 2674,00 Ruteplakater Boreal 13560,00
Vedlikehold 5515,00 Grasrotandelen 2151,60
EU-kontroll 2025,00 Dugnad Vy 10000,00
Forsikring 21766,00 Gjensidige forsikring 23959,00
Restaurering 257,00 Kundeutbytte Gjensidige 1578,00
Vinterlagring 4063,00 HOB veteranbuss klubb 11137,60
Verktøy/Utstyr 16101,00 Div. innt. 1,00
Dugnad utg 265,10
Kostgodgjørelse 0,00
Container`n Malvik 0,00
Møter / Utflukter 1248,41
Vipps kostnader 113,77
Bankkostnader 282,00
Postboksleie 1185,00
Porto 32,00
Oppmerksomhet 0,00
Hjemmesida 2662,50
Reklame-utg. 0,00
Adm. utg. 0,00
Div. utg. 0,00
Sum alle utgifter 77855,50 Sum alle inntekter 97791,20
Overskudd/underskudd 19935,70
SUM 97791,20 SUM 97791,20
Balanse pr 31/12-2019
Aktiva Passiva
Kasse 127,00 Kreditorer 0,00
Bank 4218.06.05228 12939,13 Egen kapital pr 01/01 43884,43
Bank 4202.37.18361 50754,00 Over/Underskudd pr 31/12 19935,70
Debitorer 0,00 Egen kapital pr 31/12 63820,13
SUM 63820,13 SUM 63820,13

Revisjonsberetning:

Revidert, alt i skjønneste orden.

Selbu 15.03.2020

Ingar Lien
Revisor

 

Årsberetning for RHF/Trøndelag 2020.

Styret og andre tillitsverv i årsmøteperioden:

Leder Rolf Ove Røstad
Nestleder Ketil Stav
Kasserer Harald Sverre Nilssen
Sekretær Knut Grande
Styremedlem Stein Nørkov
Varamedlem Bjørn Braa
   
Revisor Ingar Lien
Valgkomite Bjørn Stav, Lars Fossum. Vara: Ingar Lien

 

 

Medlemmer:

Antall medlemmer i avdelingen var pr. 31.12.2020 på 76.

 

Møter:

Det har i årsmøteperioden vært avholdt 4 styremøter og 1 medlemsmøte.

Status på bussene:

D-25736 Hokstadvogna   Volvo B615-97 Knudsen 1962

Står vinterlagret på Kvikne er i bra stand. Begynner og få en del rust innvendig i bakre bagasjerom, plater må byttes ut

U-75042 Klæburuten   Scania Vabis B76 Berg 1968

Bussen står vinterlagret i carport på Øysand, den er i brukbar stand, men den har en del småfeil.

U-75176 Melkruta   DAF A1600 DF Berg 1969

Bussen står parkert på Ørlandet. Den ble reparert og EU-godkjent i 2020. Den er også omregistrert til bevaringsverdig kjøretøy. Den er i grei stand, trenger å bytte noe listverk innvendig, samt platten trenger nytt trevirke.

U-7511o NSB   Volvo B58 VBK 1970

Står vinterlagret i Meråker. Er nå i bra stand etter at rust rundt ble tatt, samt nye vinduspakninger til frontrute. Dieseltanken ble også demontert og sveiset.

VD22274  TBR   Scania CR110 1971

Står lagret i garasje i Meråker. Bussen er avskiltet. Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakkering.

XD12704 Fylkesbussen   Volvo B57 Berg 1972

Står vinterlagret på Øysand. Bussen er i bra teknisk stand, men har dårlig lakk. Har skade på høyre side bak etter at den er påkjørt under parkering og motpart er ikke funnet. Bakpart på bussen skal prioriteres reparert i år.

VD55511 TOB 27   Scania B110 Vest 1973

Står parkert i garasje på Berkåk. Bussen er i bra stand, men dessverre er det flere av siderutene som er punktert og må skiftes, samt at den trenger ny lakk.

XD30047 Fjerdingen   DAF SB1600Berg 1974

Står vinterlagret på Øysand i carport. Bussen er i bra stand, men motor og kompressor er utslitt og bør skiftes.

VE20669 HOB 36   Volvo B10M Vest 1980

Står lagret i garasje på Berkåk. Bussen har noen mangler etter siste PKK, både teknisk og på karosseri. Ellers OK tilstand.

VE81716 Fosenbuss   Volvo B10M Berg 1991

Bussen står lagret på Sandmoen. Den er kjørbar, men det mangler noen instrumenter på dashbordet. Innvendig er den ganske bra. Utvendig er lakken noe slitt og den har et par punkterte ruter.

Aktiviteter:

Nå når virksomheten i RHF  Trøndelag skal oppsummeres er det ikke vanskelig og finne dekkende ord for hvordan året har forløpt.

Året har vert krevende på alle områder og virksomheten vår har nesten vert satt på vent.

Landstreffet på Oppdal ble forståelig nok avlyst, kjøreoppdrag har vert helt fraværende. Løpende utgifter som forsikring og nødvendig vedlikehold så vi for oss måtte bli dekket av oppsparte midler, men vi ble reddet av en flink dugnadsgjeng som har satt opp rutetabeller for Boreal og vi fikk en  kjærkommen sum i coronastøtte for tapte inntekter for avlyst landstreff og kansellerte kjøreoppdrag vi skulle hatt.

Når det gjelder vedlikehold (dugnad) på bussene har det vert gjennomført en dugnad på Wist, det ble prioritert og få shinet opp NSB bussen som deltok i 17.mai-kortesjen i Trondheim

Ellers ble det jobbet en del for og få Melkeruta EU-godkjent og registrert, den er også nå vist hos biltilsynet og registrert som bevaringsverdig kjøretøy.

 

Vi sliter fortsatt med et fast tilholdssted så at vi får bruke Wist sine lokaler til dugnader er kjærkomment for oss.

Støtte:

Takk til Wist last & buss v/Arne Løvø og VY

 

Buvika 24 Mars 2021

Styret

Regnskap for RHF-Trøndelag 2020
Resultat pr 31/12-2020
Utgifter Inntekter
Tilbakebet Oppdal 2020 3900,00 Påmelding Oppdal 2020 3900,00
Drivstoff + ferje 2439,87 Kjøreinntekter 0,00
Olje/deler/rekvisita 0,00 Innskuddsrenter 172,00
Bompenger 1079,00 Kontingentrefusjon 8606,25
Vedlikehold 0,00 Ruteplakater Boreal 30430,00
EU-kontroll 5213,00 Grasrotandelen 3699,80
Forsikring 25946,00 Dugnad Vy 0,00
Restaurering 1222,00 Gjensidige forsikring 0,00
Vinterlagring 5063,00 Kundeutbytte Gjensidige 2697,00
Verktøy/Utstyr 3322,00 Covid-19 97125,00
Dugnad utg 314,60 MVA-komp 7071,00
Kostgodgjørelse 0,00 Div. innt. 0,00
Container`n 11292,00
Møter / Utflukter 4988,16
Vipps kostnader 0,00
Bankkostnader 302,00
Postboksleie 1240,00
Porto 0,00
Oppmerksomhet 0,00
Hjemmesida 0,00
Reklame-utg. 0,00
Adm. utg. 27,00
Div. utg. 3285,40
Sum alle utgifter 69634,03 Sum alle inntekter 153701,05
Overskudd/underskudd 84067,02
SUM 153701,05 SUM 153701,05
Balanse pr 31/12-2020
Aktiva Passiva
Kasse 100,00 Kreditorer 0,00
Bank 4218.06.05228 46866,15 Egen kapital pr 01/01 63820,13
Bank 4202.37.18361 100921,00 Over/Underskudd pr 31/12 84067,02
Debitorer 0,00 Egen kapital pr 31/12 147887,15
SUM 147887,15 SUM 147887,15

Revisjonsberetning

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Selbu 05.04.2020

Ingar Lien
Revisor

Innkomne forslag:

Forslag til endring av § 10 i vedtektene:

Gamle §10:

 OPPLØSNING.
10a. Ved avvikling av lokalavdelingen skal fordeling av eiendeler avgjøres av et ekstraordinært årsmøte i lokalavdelingen.

Ny § 10:

OPPLØSNING.
10a. Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp med innkalling til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

10a. 10b. Ved avvikling av lokalavdelingen skal fordeling av eiendeler avgjøres av et ekstraordinært årsmøte i lokalavdelingen.

Om forfatter

Relaterte artikler