Styret

STYRET I RHF AVD. TRØNDELAG BESTÅR AV:

Bjørn Stav, leder
Rolf Ove Røstad, nestleder
Harald Sverre Nilssen, kasserer
Steinar Jørstad, sekretær
Ketil Stav, styremedlem
Raymond Harper, varamedlem