Styret

STYRET I RHF AVD. TRØNDELAG BESTÅR AV:

Rolf Ove Røstad, leder
Bjørn Stav, nestleder
Harald Sverre Nilssen, kasserer
Knut Grande, sekretær
Stein Nørkov, styremedlem
Raymond Harper, varamedlem